TUAN DC

Sử dụng domain riêng cho website con trong Multisite WordPressHôm nay mình rãnh rỗi nên cũng sẽ chia sẻ với bạn một ít thông tin về việc sử dụng domain riêng cho website con trong Multisite WordPress nhé.

Trong bài >Làm thế nào để cài Multisite WordPress mình đã hướng dẫn bạn cách tạo Multisite trên WordPress, sau đó thì mình đã nhận được một số câu hỏi về việc làm sao để sử dụng domain riêng cho các site con mà không cần sử dụng subdomain. Hôm nay mình rãnh rỗi nên cũng sẽ chia sẻ với bạn một ít thông tin về việc sử dụng domain riêng cho website con trong Multisite WordPress nhé.

Thêm domain vào host

Trước khi thêm domain riêng cho website con, bạn phải trỏ domain về host. Sau đó tiến hành các bước sau để thêm domain vào host.

Thêm domain vào host sử dụng CPanel.

Để thêm domain vào host bạn sử dụng Aliases hoặc Parked Domain.

Thay đổi một số thông tin trong tệp wp-config.php

Bạn mở tệp wp-config.php lên tìm đến đoạn define('SUBDOMAIN_INSTALL', true); và sửa giá trị true thành false. Và sau đó thêm đoạn này define('COOKIE_DOMAIN', $_SERVER['HTTP_HOST'] ); vào ngay dưới đoạn vừa sửa.

Thay đổi tên miền cho các site con

Bây giờ bạn hãy thay đổi tên miền của các site con bằng cách vào Trang web -> Trang mạng – Tất cả trang mạng, và sau đó chọn chỉnh sửa một trang con của bạn. Bạn chỉ cần thay đổi Địa chỉ trang web (URL) thành domain là được. Sau đó bạn lưu lại và hoàn thành.

Nếu bạn không thể truy cập vào cách site con theo domain thì hãy kiểm tra lại DNS và IP mà domain đó trỏ về đúng chưa nhé.

Chúc bạn thành công !

 


Tags: domain multisite multisite wordpress


Nội dung liên quan