- TUANDC - You never walk alone

Sử dụng domain riêng cho website con trong Multisite WordPress
Sử dụng domain riêng cho website con trong Multisite WordPress

Hôm nay mình rãnh rỗi nên cũng sẽ chia sẻ với bạn một ít thông tin về việc sử dụng domain riêng cho website con trong Multisite WordPress nhé.

Làm thế nào để cài Multisite WordPress
Làm thế nào để cài Multisite WordPress

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cách để cài multisite trong wordpress một cách nhanh chóng và đơn giản nhất