[Java căn bản] Bài 2: Tạo và phân tích chương trình Hello World

[Java căn bản] Bài 2: Tạo và phân tích chương trình Hello World

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Java và cách cài đặt những thứ cần thiết để bắt đầu lập trình với Java. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cách để bắt đầu lập trình một chương trình Java, và phân tích chúng để hiểu cơ bản nhé. Và bài “vỡ lòng” thường có tên là “Hello World”.

Tạo chương trình Java HelloWorld

Có nhiều công cụ mà bạn có thể sử dụng để lập trình với Java, trong bài suốt series này mình sẻ sử dụng IDE NetBeans để thực hiện nhé.

Bây giờ bạn hãy cài đặt và mở IDE NetBeans lên. Mình sẽ không hướng dẫn cài đặt nữa nhé. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+N để tạo mới một Project hoặc truy cập vào File > New Project.

 • Mình chọn Java Application cho đầy đủ nhé. Nhấn Next để tiếp tục.

 • Nhập tên Project và nơi lưu trữ project của bạn. Ở đây mình để tên mặc định. Nhấn Finish để hoàn tất.

 • Mặc định lúc tạo project có tích vào phần Create Main Class (tạo lớp chính) thì nó sẽ tự tạo ra có mình một class như hình dưới.

 • Bạn có thể thay phía trên có một phương thức static tên main, nó là một phương thức cần có trong một ứng dụng Java. bạn có thể thay thử một đoạn code này System.out.println("Chao mung den voi Java"); vào chỗ //TODO code application logic here
 • Sau khi thêm đoạn code trên bạn thử nhấn F6 hoặc vào Run > Run project.

Cấu trúc chương trình HelloWorld

 • package: là một gói, nó được tạo ra để nhóm nhiều class vào với nhau. Thường thì bây giờ bạn không cần quá quan tâm về phần này.
 • public class JavaApplication2: đây là phần khai báo class với dạng public tức là có thể được gọi bởi đối tượng khác. các phương thức sẽ được tạo trong cặp dấu {…} của class.
 • public static void main: đây là phương thức main(), nó được xem là điểm bắt đầu của một ứng dụng, hầu hết ứng dụng Java đều phải có phương thức này. Phương thức này thường được khai báo với cú pháp như sau:
public static void main(String[] args) {.....
 • Phương thức này thường có các  đặt điểm sau:
  • public: Phương thức main() có thể được gọi bởi bất kỳ đâu.
  • static: Phương thức main() là một phương thức lớp.
  • void: Phương thức main() sẽ không trả về giá trị nào.

Bài này nhẹ nhàng vậy thôi, trong những phần sau mình sẽ sử dụng NetBeans để thực hiện nên bạn nên cài NetBeans để theo series này được dễ dàng hơn nhé.