- TUANDC - You never walk alone

[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Định dạng trang nội dung
[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Định dạng trang nội dung

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn các cách để tạo ra bố cục toàn phần thống nhất trong toàn bộ tài liệu trên Word 2013 sử dụng Design và Page Layout.