- TUANDC - You never walk alone

[Javascript Căn bản] Boolean và phép so sánh trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Boolean và phép so sánh trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn về kiểu dữ liệu boolean và các phép so sánh trong Javascript.