TUAN DC

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển động theo sự kiện AnimationsTrong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Animations trong PowerPoint để tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng theo sự kiện.

Khi bạn chuyển slide, tất cả mọi thứ trên slide sẽ được hiển thị cùng lúc, điều đó không khác gì bạn trình chiếu một tấm hình. Để slide trở nên sinh động và hiển thị theo những gì bạn trình bày, giúp tập trung người xem vào vấn đề bạn cần sử dụng một tính năng thú vị và phổ biến trong PowerPoint, đó là Animations. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Animations trong PowerPoint để tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng theo sự kiện.

Các kiểu animations trong PowerPoint.

Có 4 kiểu Animations trong PowerPoint (trừ kiểu None) bao gồm:

  • Entrance: Hiệu ứng xuất hiện.
  • Emphasis: Hiệu ứng nhấn mạnh.
  • Exit: Hiệu ứng kết thúc.
  • Motion Paths: Hiệu ứng di chuyển theo đường vẽ.

  • Bạn có thể chuyển qua phần “More….” ở bên dưới của mỗi kiểu hiệu ứng để xem được nhiều hơn.
  • Để sử dụng hiệu ứng, bạn chọn một đối tượng, sau đó chọn hiệu ứng.
  • Sau khi chọn hiệu ứng cho đối tượng, bạn sẽ thấy xuất hiện một con số cho đối tượng đó ở phía gốc. Các đối tượng được chọn sau sẽ có số lớn hơn. Các số này đánh dấu thứ tự mà đối tượng sẽ xuất hiện. Ví dụ như ở hình dưới, khi mình chạy cái Slide này thì đối tượng có số “1” sẽ không hiển thị, nó chỉ hiển thị khi mình nhấn chuột hoặc nút trên bàn phím. (Hai đối tượng hiển thị trực tiếp không có hiệu ứng và mặc định nó là số 0).

  • Để rõ hơn về điều này mình sẽ nói ở phần sau đây.

Thiết đặt hiệu ứng cho các đối tượng

Các hiệu ứng có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách khác nhau. PowerPoint cung cấp các phần tùy chỉnh hiệu ứng như:

Thêm hiệu ứng vào đối tượng

Để thêm một hiệu ứng nữa cho đối tượng, bạn chọn đối tượng và nhấn “Add Animation” và chọn hiệu ứng. Đối tượng không nhất thiết phải có hiệu ứng trước đó. Các hiệu ứng thêm sau sẽ được thực hiệu sau hiệu ứng đã thêm vào trước.

Để điều khiển các hiệu ứng này rõ ràng hơn, bạn nhấn vào nút Animation Pane.

Tại bản Animation Pane, bạn sẽ thấy xuất hiện các hiệu ứng của đối tượng, Các thanh màu xanh chính là thời gian mà hiệu ứng này xuất hiện và hoạt đông. Bạn có thể điều chỉnh để chúng không trùng lặp nhau.

Ví dụ như thế này:

Sự kiện lệnh cho hiệu ứng

Mặc định các hiệu ứng sẽ xuất hiện khi bạn click chuột hoặc sử dụng các nút trên bàn phím, nhưng nếu bạn muốn thay đổi nó thành các sự kiện khác như tự động chạy sau khi chuyển slide, hay tự động chạy sau khi hiệu ứng của đối tượng trước nó kết thúc thì làm sao?

Bây giờ mình sẽ áp dụng hiệu ứng cho cả 3 đối tượng có trên slide của mình như sau:

Mình muốn đối tượng thứ nhất “Đây là nội dung SLIDE” sẽ tự động hiển thị khi mở slide, mình sẽ chọn đối tượng đó, và chọn “With Previous“.

Lúc này chỉ số đối tượng được chọn sẽ trở về số 0.

Tiếp theo mình muốn cái biểu đồ ở bên phải sẽ tự động hiển thị khi mình click cho bảng bên trái hiển thị. Mình chọn vào đối tượng biểu đồ rồi chọn “After Previous“. Lúc này chỉ số đối tượng sẽ chuyển về số “1”.

Như vậy kịch bản khi chạy slide này sẽ là. Tiêu đề tự động hiển thị. Sau đó mình nhấn Click thì bảng số liệu hiển thị, sau khi bảng hiển thị thì biểu đồ cũng tự động hiển thị.

Sao chép hiệu ứng của đối tượng cho đối tượng khác

Để tiết kiệm thời gian tạo ra các hiệu ứng cho đối tượng, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép hiệu ứng của PowerPoint. Chỉ cần chọn đối tượng cần sao chép, nhấn vào nút Animation Painter và nhấn vào đối tượng cần sao chép. Tất cả hiệu ứng, thứ tự, và sự kiện đều được sao chép.

Ví dụ hiệu ứng của tiêu đề được sao chép cho bảng số liệu.

Thiết đặt thời gian chạy và nghỉ của hiệu ứng

Một hiệu ứng có một khoản thời gian chạy và thời gian delay.

  • Thời gian chạy được set trong phần Duration với đơn vị là giây.
  • Thời gian delay được set trong phần Delay với đơn vị là giây. (thời gian delay là thời gian nghĩ trước khi bắt đầu hiệu ứng).

Di chuyển thứ tự ưu tiên

Để di chuyển thứ tự ưu tiên của các đối tượng, bạn sử dụng phần Move của Reoder Animation, hoặc kéo trực tiếp các hiệu ứng trong bản Animation Pane.


Tags: animations powerpoint hướng dẫn sử dụng powerpoint microsoft powerpoint


Nội dung liên quan