WordPress có thật sự giúp trang TMĐT chạy nhanh?

WordPress có thật sự giúp trang TMĐT chạy nhanh?

WordPress có thật sự giúp trang TMĐT chạy nhanh?