Tạo ứng dụng spin nội dung đơn giản bằng C#

Tạo ứng dụng spin nội dung đơn giản bằng C#

Spin content hay mình còn gọi theo tiếng Việt là “quay nội dung” là một trong những việc làm hết sức phổ biến của các SEOer hãy những người chuyên “xào nấu” nội dung. Cách làm việc của Spin là nó sẽ thay thế các từ đồng nghĩa để tạo ra một bài hoàn toàn không giống về chữ viết nhưng không khác nhau về nội dung. Mặc dù công việc này có thể thực hiện được bằng tay nhưng hiện nay cũng đã có những công cụ giúp bạn làm việc này. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một úng dụng Spin nội dung cực đơn giản.

Thiết kế giao diện cho phần mềm Spin

  • Trong bài này mình sẽ thiết kế một giao diện phần mềm Spin nội dung đơn giản bao gồm một cái RichTextBox ở phía trên để nhập nội dung Spin. Một button để thực hiện việc spin và một listview để chứa nội dung đã spin ra. Trong bài này mình sẽ mặc định Spin ra 10 bài nên mình sẽ không lấy control cho nhập số lượng nữa.
Giao diện phần mềm spin đơn giản

Giao diện phần mềm spin đơn giản

Viết hàm spin nội dung

  • Một nội dung spin sẽ có dạng “đây là đoan spin để thử trên {phần mềm|tools|công cụ} spin” để các đoạn không giống nhau, mình sẽ sử dụng radom để lựa chọn ngẫu nhiên các từ trong đoạn spin để hiển thị. 3 thành phần quan trọng để xác định một đoạn đó là spin bao gồm ký tự {,}, và | ngăn cách các từ spin. Và sau đó là một loạt hành động để thay thế dựa vào các ký tự đó. Đoạn code cụ thể như sau:
Code spin nội dung trong C#

Code spin nội dung trong C#

Tiếp theo mình sẽ viết một đoạn để sử dụng spin trong nút button. như trên mình đã nói chỉ lặp 10 lần để lấy ra 10 nội dung khác nhau thôi, nên đoạn code này mình làm ngắn như thế này.

Test thử, bạn sẽ thấy những bài viết được spin ra rất ít trường hợp trùng nhau 100. Điều này còn phụ thuộc vào việc bạn đưa nội dung spin vào như thế nào nữa.

Áp dụng dữ liệu spin có sẵn

Công cụ spin chỉ là công cụ để giúp bạn trộn bài viết trở nên nhanh hơn, nhưng nội dung của bạn tạo ra có hay hơn hay không thì nó phụ thuộc hoàn toàn và dữ liệu spin của bạn. Nhưng nếu phần mềm spin không hỗ trợ việc áp dữ liệu spin có sẵn vào cho nội dung của bạn thì quả thật là một thiếu sót. Phần này mình sẽ chia sẻ với bạn cách để áp dụng dữ liệu spin vào bài soạn sẵn.

Đầu tiên bạn cần có một tệp text chứa dữ liệu spin của bạn có cấu trúc như sau:

Bạn có thể phát triển dữ liệu spin của mình để tăng khả năng spin nội dung tốt hơn

Bạn có thể phát triển dữ liệu spin của mình để tăng khả năng spin nội dung tốt hơn

Tiếp theo bạn hãy duy chuyển tệp này vào trong thư mục "bin\Debug" để lát mình sử dụng cho dễ.

Hãy thêm vào phần mềm một nút button để tí mình áp dụng dữ liệu spin.

Bây giờ bạn hãy kích đôi vào nút vừa tạo và code cho nút này:

  • Công việc đầu tiên là bạn phải đọc các dòng dữ liệu trong file text sau đó tách các từ thành các items và đưa vào mảng.
  • Lặp các mảng này tìm kiếm các từ sau đó sử dụng hàm Replace để thay thế. Đoạn code cụ thể như sau
Đoạn mã áp dụng nội dung spin cho content soạn sẵn

Đoạn mã áp dụng nội dung spin cho content soạn sẵn

Trong một số trường hợp các text sẽ không được phát hiện và thay thế ví dụ {sở hữu|chiếm hữu} nhưng trong nội dung soạn sẵn lại có từ “Sở hữu” hoặc “Chiếm hữu” được in hoa chữ cái đầu hoàn toàn không giống. Bạn có thể khắc phục bằng cách thêm nội dung spin đầy đủ hoặc code thêm

Kết quả áp dụng dữ liệu spin

Kết quả áp dụng dữ liệu spin

Chúc bạn thành công !