Unbound service

[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android.
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android.

Ở phần trước tôi đã giới thiệu với các bạn về các loại service trong Android rồi hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Unbound service trong Android