Các bài viết về tốc độ wordpress

Vì sao bạn “cảm thấy” WordPress nặng và kém bảo mật hơn các mã nguồn khác?