tỉ lệ chuyển đổi

Conversion Rate là gì? và những cách marketing giúp tăng Conversion Rate
Conversion Rate là gì? và những cách marketing giúp tăng Conversion Rate

Một trong những chỉ số quan trọng để giúp các “chiến lược gia” có thể đánh giá chính xác được mức độ hiệu quả của chiến dịch marketing, đó là Conversion Rate.