- TUANDC - You never walk alone

Vô hiệu hóa tự động update plugin trong WordPress
Vô hiệu hóa tự động update plugin trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn các cách để vô hiệu hóa việc cập nhật Plugin, themes, WordPress bằng nhiều cách.

Tự động chèn liên kết của các thẻ (link tags) vào bài viết trong WordPress
Tự động chèn liên kết của các thẻ (link tags) vào bài viết trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ bạn một cách để tạo ra các liên kết tự động đến các tag dựa vào từ khóa của các tag trong bài viết.

Hướng dẫn tạo danh sách loạt bài Series trong WordPress
Hướng dẫn tạo danh sách loạt bài Series trong WordPress

Hôm nay trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo danh sách loạt bài Series trong WordPress.

Các mẹo giúp tăng tốc độ website WordPress hiệu quả nhất
Các mẹo giúp tăng tốc độ website WordPress hiệu quả nhất

Trong bài viết này, minh sẽ chia sẻ đến bạn 19 cách để tối ưu hóa hiệu suất website WordPress để cải thiện tốc độ tải trang.