thời gian javascript

[Javascript Căn bản] Định dạng thời gian trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Định dạng thời gian trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn các thao tác với định dạng thời gian trong Javascript.