switch java

[Java căn bản] Bài 8: Lệnh điều kiện và lựa chọn trong Java
[Java căn bản] Bài 8: Lệnh điều kiện và lựa chọn trong Java

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn về lệnh điều kiện (if) và lệnh lựa chọn (switch) trong ngôn ngữ Java.