- TUANDC - You never walk alone

[Android căn bản] Bài 14: Sử dụng SQLite trong Android.
[Android căn bản] Bài 14: Sử dụng SQLite trong Android.

Chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trong Series Android truyền kì.Trong các bài trước tôi đã giới thiệu tới các bạn các lữu trữ dữ liệu trên Android nhưng các bạn thấy rằng cách lưu trữ này chỉ phù hợp để lưu trữ những dữ liệu nhỏ lẻ và nó sẽ khó truy xuất và quản lí khi dữ liệu lớn lên. Vậy ta có giải pháp nào để lưu trữ những dữ liệu lớn và phúc tạp không.