- TUANDC - You never walk alone

[Android căn bản] Bài 15: Kết nối SQL Server trong Android.
[Android căn bản] Bài 15: Kết nối SQL Server trong Android.

Chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trong series Android truyền kì rồi và có lẽ đây là lần gặp cuối cùng trong Series này có vẻ cũng hơi buồn nhỉ.

Một số lệnh Transact-SQL (T-SQL) căn bản
Một số lệnh Transact-SQL (T-SQL) căn bản

Transact-SQL (T-SQL) được chia thành 2 loại là loại ngôn ngữ thao tác với dữ liệu (DML) và tương tác với đối tượng trong CSDL (DDL)

Đăng nhập và phân quyền cơ bản trong C# với CSDL SQL Server
Đăng nhập và phân quyền cơ bản trong C# với CSDL SQL Server

Hướng dẫn cách phân quyền hạn dựa theo nhóm quyền, và tùy chỉnh chức năng của nhóm quyền hạn dựa vào mã hành động trong lập trình ngôn ngữ C#

Thêm, đọc, sửa, xóa (CRUD) cơ sở dữ liệu SQL Server trong C#
Thêm, đọc, sửa, xóa (CRUD) cơ sở dữ liệu SQL Server trong C#

Cùng tìm hiểu cách thêm, đọc, sửa, xóa (CRUD) cơ sở dữ liệu SQL Server trong C# cực đơn giản và hiệu quả qua hướng dẫn này.