- TUANDC - You never walk alone

Sinh viên lập trình mới ra trường làm việc kém chất lượng do đâu?
Sinh viên lập trình mới ra trường làm việc kém chất lượng do đâu?

Bài viết này mình không nói tất cả mà chỉ một số sinh viên lập trình hiện nay, nếu bạn thấy nhột thì cứ tự nhủ “nó trừ mình ra” nhé.