shortcode

Cách tạo shortcode đơn giản trong WordPress
Cách tạo shortcode đơn giản trong WordPress

Shortcode trong wordpress được rất nhiều các Plugin sử dụng như để chèn các thông tin cần thiết vào các vùng ưu thích.