- TUANDC - You never walk alone

[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android.
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android.

Ở phần trước tôi đã giới thiệu với các bạn về các loại service trong Android rồi hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Unbound service trong Android

[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 1 Giới thiệu
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 1 Giới thiệu

Chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trong series Android truyền kì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về service trong Android. Vì phần này khá dài nên mình sẽ chia làm bốn phần cho các bạn dễ đọc…