Schema

Tích hợp dữ liệu có cấu trúc schema cho website
Tích hợp dữ liệu có cấu trúc schema cho website

Hướng dẫn bạn tích hợp dữ liệu có cấu trúc schema cho website của bạn đúng chuẩn nhất

Hướng dẫn tạo breadcrumbs trong WordPress không cần dùng Plugin
Hướng dẫn tạo breadcrumbs trong WordPress không cần dùng Plugin

Trong kết quả tìm kiếm, breadcrumbs sẽ giúp bạn hiển thị các tên danh mục thay vì hiển thị liên kết thông thường…