- TUANDC - You never walk alone

ROI là gì và cách tính ROI để đo lường hiệu quả trong marketing
ROI là gì và cách tính ROI để đo lường hiệu quả trong marketing

ROI được dùng trong nhiều trường hợp đầu tư, nhưng trong bài viết này mình chỉ nói về ROI và cách tính ROI trong marketing.