product launch

Product launch là gì?, tại sao nên kiếm tiền với Product launch?
Product launch là gì?, tại sao nên kiếm tiền với Product launch?

Product launch (PL-sản phẩm khởi chạy) là một dạng sản phẩm mới ra mắt, được nhà phân phối rất ưu ái trong việc marketing.