- TUANDC - You never walk alone

[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về đối tượng và cách sử dụng những đối tượng trong Javascript.