Các bài viết về ổ cứng

Ổ cứng SSD và HDD khác nhau như thế nào? Có nên sài SSD hay không?