Các bài viết về menu responsive

Hướng dẫn tạo menu đa cấp trên Bootstrap
Hướng dẫn cách tạo menu trong WordPress đơn giản