- TUANDC - You never walk alone

Máy tính chạy chậm thì nên nâng cấp gì ?
Máy tính chạy chậm thì nên nâng cấp gì ?

Nếu bạn muốn máy mình nhanh hơn bằng việc nâng cấp phần cứng để tiết kiệm chi phí thì bạn nên đọc bài này để có những quyết định nâng cấp tốt nhất.