- TUANDC - You never walk alone

Áp dụng lazy loading JQuery hình ảnh trong WordPress
Áp dụng lazy loading JQuery hình ảnh trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn các code tay để áp dụng Lazy loading cho WordPress mà không cần sử dụng Plugin.

Trì hoãn tải ảnh với lazy loading JQuery
Trì hoãn tải ảnh với lazy loading JQuery

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn về thư viện Lazy loading và cách sử dụng nó để giúp cho việc tải trang được nhanh hơn.