- TUANDC - You never walk alone

Lập trình socket trong Android.
Lập trình socket trong Android.

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng làm sao các ứng dụng chat trực tuyến có thể giúp mình nói chuyện với nhau được hay không, bạn đã bao giờ thắc mắc là nó hoạt động như thế nào chưa hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một phương thức đơn giản […]