Các bài viết về Json

[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android
REST API là gì? Giới thiệu và cách sử dụng WordPress REST API cơ bản