- TUANDC - You never walk alone

[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-phần 4 Intent Service
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-phần 4 Intent Service

Ở những bài trước tôi đã giới thiệu với các bạn hai loại Service là Unbound Service và Buond Service và ở phần này tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng loại service cuối cùng là Intent Service.