Các bài viết về Intent service

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-phần 4 Intent Service