- TUANDC - You never walk alone

Trend là gì?, Fact là như thế nào?, và tại sao là Insight?
Trend là gì?, Fact là như thế nào?, và tại sao là Insight?

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một chút hiểu biết của mình về 3 loại thuật ngữ “Trend”, “Fact”, “Insight” này.