- TUANDC - You never walk alone

Các tiêu chí giúp tối ưu chi phí quảng cáo Facebook tốt nhất
Các tiêu chí giúp tối ưu chi phí quảng cáo Facebook tốt nhất

Trong bài viết này mình sẽ đưa ra các tiêu chí giúp giảm giá thầu trong quảng cáo giá thầu tự động, giúp tối ưu chi phí cao nhất trong quảng cáo Facebook.

Trend là gì?, Fact là như thế nào?, và tại sao là Insight?
Trend là gì?, Fact là như thế nào?, và tại sao là Insight?

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một chút hiểu biết của mình về 3 loại thuật ngữ “Trend”, “Fact”, “Insight” này.