- TUANDC - You never walk alone

Hướng dẫn viết themes WordPress đa ngôn ngữ
Hướng dẫn viết themes WordPress đa ngôn ngữ

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết theme WordPress hỗ trợ đa ngôn ngữ một cách dễ hiểu nhất.

Hiển thị sản phẩm WooCommerce theo tab danh mục trong WordPress
Hiển thị sản phẩm WooCommerce theo tab danh mục trong WordPress

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn một cách để hiển thị sản phẩm WooCommerce theo tab danh mục trong WordPress sử dụng truy vấn.

Loại bỏ một số trường thông tin trong trang thanh toán Woocommerce
Loại bỏ một số trường thông tin trong trang thanh toán Woocommerce

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách loại bỏ một số trường thông tin không cần thiết trong trang thanh toán của woocommerce.

[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 6. Tạo nút thêm giỏ hàng và giỏ hàng mini
[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 6. Tạo nút thêm giỏ hàng và giỏ hàng mini

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp nút thêm giỏ hàng vào sản phẩm, đồng thời hướng dẫn tạo ra giỏ hàng mini nằm trên thanh menu.

[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 5. Tạo trang chi tiết và danh mục sản phẩm
[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 5. Tạo trang chi tiết và danh mục sản phẩm

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách đơn giản để tạo ra trang chi tiết và danh mục sản phẩm trong wordpress sử dụng woocommerce một cách nhanh nhất.

[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 4. Hiển thị sản phẩm lên trang chủ
[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 4. Hiển thị sản phẩm lên trang chủ

Trong bài hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp sản phẩm Woocommerce và các thông tin khác vào trong trang chủ

[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 3. Tạo custom cho header và footer
[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 3. Tạo custom cho header và footer

trong bài viết này mình sẽ đi chi tiết về cách tích hợp các sản phẩm Woocommerce vào trong theme.

[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 2. Thiết đặt theme WordPress
[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 2. Thiết đặt theme WordPress

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra một theme riêng biệt sử dụng HTML có sẵn và tích hợp vào theme

[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 1. Chuẩn bị
[Series viết theme bán hàng Woocommerce] 1. Chuẩn bị

Bạn có thể mua các theme có hỗ trợ Woocommerce hoặc có thể tạo ra một theme sử dụng Woocommerce thông qua loạt series hướng dẫn này.

Hướng dẫn đếm lượt xem và hiển thị bài viết xem nhiều trong WordPress
Hướng dẫn đếm lượt xem và hiển thị bài viết xem nhiều trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến bạn cách tạo ra một Plugin đếm lượt xem và hiển thị ra bài viết số view của bài viết đó.

Cách tạo widget trong WordPress
Cách tạo widget trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo ra một widget cơ bản, tạo vùng chứa widget và tích hợp nó vào theme WordPress

Tạo Post Format cho theme wordpress
Tạo Post Format cho theme wordpress

Post Format là một tính năng đặc biệt hay của WordPress hỗ trợ cho các theme có khả năng lựa chọn định dạng hiển thị bài viết.

Hướng dẫn tạo Custom Field đơn giản trong WordPress
Hướng dẫn tạo Custom Field đơn giản trong WordPress

Custom Field hỗ trợ rất tốt trong việc bạn tạo ra một theme yêu cầu có nhiều thông tin tách rời phần bài viết.

Hiển thị sản phẩm nổi bật trong WooCommerce trên themes
Hiển thị sản phẩm nổi bật trong WooCommerce trên themes

Làm sao để hiển thị sản phẩm nổi bật trong theme tự viết, hãy tham khảo cách sau dành cho phiên bản WooCommerce trước và sau 3.0

Tự code menu đa cấp cho themes WordPress
Tự code menu đa cấp cho themes WordPress

Hướng dẫn tạo menu đa cấp đơn giản cho theme không sử dụng Plugin, dễ dàng phù hợp với template HTML.

Cách tạo shortcode đơn giản trong WordPress
Cách tạo shortcode đơn giản trong WordPress

Shortcode trong wordpress được rất nhiều các Plugin sử dụng như để chèn các thông tin cần thiết vào các vùng ưu thích.