- TUANDC - You never walk alone

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển Slide Transitions
[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển Slide Transitions

Trong bài này, mình sẽ giới thiệu cách sử dụng Transitons trong PowerPoint.

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển động theo sự kiện Animations
[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Hiệu ứng chuyển động theo sự kiện Animations

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Animations trong PowerPoint để tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng theo sự kiện.

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Xử lý văn bản trên Slide
[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Xử lý văn bản trên Slide

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách tạo và xử lý văn bản trên Slide PowerPoint

[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Sử dụng ứng dụng
[Trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint] Sử dụng ứng dụng

Trong bài học này, mình sẽ giới thiệu về cách sử dụng cơ bản ứng dụng trình chiếu Microsoft Office PowerPoint.