- TUANDC - You never walk alone

Cách tạo nhóm metabox vô hạn trong WordPress
Cách tạo nhóm metabox vô hạn trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn một phương pháp tùy biến metabox mới mà rất nhiều plugin lớn sử dụng phương pháp đã này, đó là cách tạo nhóm metabox vô hạn trong WordPress.