- TUANDC - You never walk alone

Chứng chỉ EV SSL (Extend Validated SSL) dành cho doanh nghiệp
Chứng chỉ EV SSL (Extend Validated SSL) dành cho doanh nghiệp

Extend Validated SSL (viết tắt là EV SSL). Đây là một loại chứng chỉ bảo mật dành cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn thêm chứng chỉ SSL miễn phí của CloudFlare
Hướng dẫn thêm chứng chỉ SSL miễn phí của CloudFlare

Một website được trang bị SSL sẽ khiến Google ưu tiên thứ hạng hơn trên trang tìm kiếm. Nhưng SSL hiện nay cũng không hề rẻ so với nhiều cá nhân.