- TUANDC - You never walk alone

Tìm hiểu về Action Hook, Filter Hook và cách sử dụng chúng trong WordPress
Tìm hiểu về Action Hook, Filter Hook và cách sử dụng chúng trong WordPress

Action Hook và Filter Hook là hai khái niệm bạn cần nắm chắc trước khi tiến hành lập trình chuyên nghiệp với WordPress.