- TUANDC - You never walk alone

[Android căn bản] Bài 12: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài trong Android.
[Android căn bản] Bài 12: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài trong Android.

hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng bộ nhớ trong và bộ nhó ngoài trong Android.