- TUANDC - You never walk alone

[Javascript Căn bản] Sự kiện trong JavaScript
[Javascript Căn bản] Sự kiện trong JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về sự kiện trong HTML và cách sử dụng sự kiện HTML để gọi thực thi trong Javascript.