- TUANDC - You never walk alone

Hướng dẫn tạo bản dịch theme WordPress đa ngôn ngữ
Hướng dẫn tạo bản dịch theme WordPress đa ngôn ngữ

Trong viết này mình sẽ hướng dẫn tạo bản dịch theme đa ngôn ngữ cho theme WordPress một cách dễ hiểu nhất.

Hướng dẫn viết themes WordPress đa ngôn ngữ
Hướng dẫn viết themes WordPress đa ngôn ngữ

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết theme WordPress hỗ trợ đa ngôn ngữ một cách dễ hiểu nhất.