- TUANDC - You never walk alone

[Javascript Căn bản] Cú pháp của JavaScript
[Javascript Căn bản] Cú pháp của JavaScript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ chi tiết về cú pháp của JavaScript và ví dụ về khối lệnh trong Javascript.