- TUANDC - You never walk alone

[CSS Căn bản] Xét độ ưu tiên của các CSS trùng nhau
[CSS Căn bản] Xét độ ưu tiên của các CSS trùng nhau

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ đến bạn cách xét độ ưu tiên và cách sử dụng chúng để tác động CSS đúng mục đích.