- TUANDC - You never walk alone

Bán thêm (upsell) và bán chéo (cross sell) sản phẩm là gì?
Bán thêm (upsell) và bán chéo (cross sell) sản phẩm là gì?

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ chi tiết cách mà các trang thương mại điện tử sử dụng bán thêm (upsell) và bán chéo (cross sell) là như thế nào nhé.