- TUANDC - You never walk alone

[VB.Net cơ bản] lập trình trực quan
[VB.Net cơ bản] lập trình trực quan

Trước đây, để lập trình một ứng dụng chúng ta phải sử dụng các dòng lệnh trên màng hình “command line”, trong đó chúng ta phải tự tổ chức chương trình từ đầu đến cuối mà không có bất cứ một sự trợ giúp nào.