- TUANDC - You never walk alone

Hướng dẫn thêm chứng chỉ SSL miễn phí của CloudFlare
Hướng dẫn thêm chứng chỉ SSL miễn phí của CloudFlare

Một website được trang bị SSL sẽ khiến Google ưu tiên thứ hạng hơn trên trang tìm kiếm. Nhưng SSL hiện nay cũng không hề rẻ so với nhiều cá nhân.