- TUANDC - You never walk alone

Shared Hosting và Cloud Hosting nên chọn cái nào?
Shared Hosting và Cloud Hosting nên chọn cái nào?

Nên chọn Shared Hosting hay Cloud Hosting?. Giữa chúng có những gì khác nhau?, điểm mạnh điểm yếu của chúng là gì?