Các bài viết về client

Chọn Client hay làm Agency thì tốt hơn?