- TUANDC - You never walk alone

Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và ra trong WordPress
Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và ra trong WordPress

Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình làm “sạch” dữ liệu không liên quan đến loại cần chuẩn hóa. Ví dụ mình muốn chuẩn hóa một chuỗi ký tự nhập vào theo loại “Text” thì dữ liệu ban đầu có các mã HTML, Javascript,… sẽ được loại bỏ để cho ra một đoạn text chuẩn.