chèn đối tượng word

[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Chèn và xử lý các đối tượng
[Xử lý văn bản với Microsoft Office Word] Chèn và xử lý các đối tượng

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách chèn và xử lý các đối tượng như hình ảnh, video, biểu đồ, hình vẽ, ứng dụng, ký tự, liên kết,…. trong Word 2013.