- TUANDC - You never walk alone

Dây thừng buộc voi và bài học về niềm tin
Dây thừng buộc voi và bài học về niềm tin

Thất bại chỉ là một phần của hành trình học hỏi. Thất bại sẽ khiến chúng ta trưởng thành, cứng cáp hơn.